ἑπτήρης

ἑπτ-ήρης, ες,
A with seven banks of oars (sc. ναῦς), Plb.1.23.4, D.S.20.50, Ath.5.203d.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

  • επτήρης — Τύπος αρχαίου ελληνικού πολεμικού πλοίου που είχε επτά σειρές κουπιών. * * * ἑπτήρης, ες (Α) πολεμικό πλοίο με επτά σειρές κουπιών. [ΕΤΥΜΟΛ. Αναλογικός σχηματισμός σε ήρης (< ρίζα ερ πρβλ. ερέτης «κωπηλάτης») κατά το τριήρης …   Dictionary of Greek

  • Hellenistic-era warships — The famous 2nd century BC Nike of Samothrace, standing atop the prow of an oared warship, most probably a trihemiolia. From the 4th century BC on, new types of oared warships appeared in the Mediterranean Sea, superseding the trireme and… …   Wikipedia

  • Heptere — Plinio el Viejo atrribuye la creación del buque de guerra heptere o septirreme (latín septiremis, griego antiguo ἑπτήρης/ heptērēs) a Alejandro Magno,: «desde la nave de siete filas hasta las de diez, según Mnesigitón, Alejandro Magno».[1] Quinto …   Wikipedia Español

  • -ηρης — (I) < ΙE *ar «ταιριάζω, συνδέω», (απ όπου το αραρίσκω* «συνδέω, ταιριάζω εφοδιάζω»), με έκταση (λόγω τής συνθέσεως). Την ίδια σημασία («εφοδιασμένος με, έχων...») έχει και το ήρης (πρβλ. ξιφ ήρης, χαλκ ήρης, κ.ά.), ενώ λειτουργεί ως απλό… …   Dictionary of Greek

  • εννήρης — ἐννήρης, ες (Α) (ενν. ναυς) πολεμικό πλοίο τού αρχαίου ναυτικού που κινούνταν με εννέα σειρές κουπιών στις οποίες αντιστοιχούσαν ισάριθμες σειρές από έδρανα για τους κωπηλάτες η ύπαρξή του αμφισβητείται από τους σύγχρονους ιστορικούς και… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.